rubrika Cesta


Tož já vám to teda řeknu

Svědectví o pravém kacířství jsem musela přednést již v několika sborech a vždy mi Duch Svatý dal jiná slova pro opis téhož. S psaním je to těžší. Když se text uzavře, uzavře se do něj zdánlivě i onen Duch. Prosím proto, Duchu Svatý, buď se mnou a…

Stress code aneb kazateli studente, co na sebe ?

Oblast módy je jedinečná. Dává nám příležitost zvyšovat si sebevědomí na základě dobrého vkusu a pohoršovat se nad módními pády našich bližních. Přineste si egoměr na Fashion Week a pokud se ego měří jako radiace, zobrazí se vám hodnota pověstných…

Nostalgie

Po maturitě z oboru ekonomika a podnikání (se specializací na řízení služeb a marketing turismu) jsem začala studovat judaistiku a religionistiku na Karlovce. Není to zase taková pohodička jak to zní, ale přesto mi byl dán čas najít si malý úvazek u…

On musí růst, já však se menšit

Studentské bohoslužby se v Husově sboru na Vinohradech konají každou středu v 19:00. Bohoslužbě slova předsedají studenti a eucharistickou část slouží spirituál. Protože tradiční první liturgie Církve československé husitské podle patriarchy Karla…