Archiv Prosinec 2017

Queeři v objetí eucharistie

Možná pravě ve dnech, kdy bývá tma a sychravo, se ocitáme v blbé duchovní náladě. Je těžké se modlit, nitro svírá nevypověditelná úzkost. Nevíme kde jsme se to ocitli, ulice našich měst jsou najednou tak cizí, cítíme se vykořeněni, bez kontextu. Můj…

Zvěstování a tak...

Archanděl Gabriel navštívil Marii a řekl: „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš." (Lk 1) odpověděla: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Nejenom že si spousta lidí zamilovala střízlivost Mariiny racionální odpovědi, ale tato…