Modlitba před jídlem ve fast foodu

Hospodine, náš nebeský Otče, 
než jsi vyvedl Izraelity z Egypta, 
jedli své poslední jídlo s přepásanými bedry, 
opánky na nohou a holí v ruce. 
My se jim dnes podobáme, 
protože ve shonu dnešního dne / noci 
se chystáme jíst v tomto fast foodu. 
Dej svou milost všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto pokrmu, 
všem, kteří musí pracovat nezávisle na denní době nebo dni, 
proto, abychom se mohli jídlem posilnit 
k plnění našeho životního poslání. 

Prosíme o ducha soucitu, 
abychom my lidé vždy dokázali zajistit
důstojné podmínky pro život i porážku zvířat, 
jejichž maso a mléko se zde podává. 
Prosíme o ducha šetrnosti, 
abychom chovali úctu k Zemi, která je Tvým dílem 
a eliminovali množství obalů, 
které souvisí s naším životním stylem.
Prosíme o ducha štědrosti, 
abychom byli vždy připraveni 
se o své bohatství podělit 
se všemi strádajícími a potřebnými.
Prosíme o ducha lásky, 
kéž společné stolování vždy upevňuje naše sourozenecké (bratrské) vztahy. 
Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen.