Dny, kdy mám dopoledne volno a od odpoledne do večera povinnosti, jsou pro mě větší výzvou než dny, kdy pracuji přes den a večer odpočívám. Bylo tomu tak již v mé první i druhé první práci. Sobotní dopoledne před směnou jsem trávila buď obklopena knihami, upoutána na lůžko zajetím hříšné lenosti, nebo neustálým kontrolováním hodinek během jakékoliv činnosti či setkání abych náhodou nezmeškala čas odchodu do roboty. 

Jedno brodské dopoledne, kdy mě ze sna po procestované noci probudila sbíječka a třes fary, jsem byla donucena vstát dřív než bylo v plánu. Nechtějte spát v milosti době. Zív. 
Pomodlila jsem se v kapli, pojedla a vyrazila na obchůzku města. Pořád ještě neznám Brod jak bych měla ani jak bych chtěla a poznávání světa za zdmi kostela probíhá nárazově v malém množství. 
Líbí se mi Budoucnost. To je velký havlbrodský park se spoustou veverek, rybníky, stadionem a sochou paní Havlíčkové, máti KHB. Vrcholu vévodí kříž. Ideální místo pro vyřizování telefonátu ohledně doučování z moderní hebrejštiny. 
"Jakou používáte učebnici ?" 
"Ivrit min ha-Hatchala" 
"Jo, tu mám... tak si zavoláme přes Skype  ?" 
Během hovoru mne zaujala veverka šplhající nejdřív po zdi kapličky, pak po stromě a veřejném osvětlení - sloup veřejného osvětlení zdobí nálepka hokejových ultras, která hlásá: "Rebel a smrt jsou všude." Při pohledu na Ukřižovaného opodál nezbývalo než souhlasit. 
2x obkroužený park, pozdravy vyměněné se 4 maminkami, s jednou jsme si i povídaly, dala mi pochovat (v náručí, vy morbidové) svou ratolest. Ono ráno jsem totiž byla v parku jediná ženská bez děcka.

Při cestě podél rybníka mě napadla taková divná věc. Vzpomněla jsem si na vitráž Zdenky Vorlové-Vlčkové: Antonín káže rybám. Havlbrod není Rimini, už jen srovnání znění obou názvů vás musí utvrdit v tom, že jím ani nikdy nebude. Ohlédla jsem se nalevo, nikdo, napravo, nikdo. A začala rybám povídat prvky z kázání, jehož řádný přednes mne čekal až odpoledne v domově s pečovatelskou službou. 
 

Výsledek obrázku pro svatý antonín káže rybám"Slovo bohatý je odvozeno od slova bůh... Původně znamenalo štědrý." Následoval kapří dodatek: "Štědrý je ten, kdo vám třebas hodí chleba... ale chápu, že vy si štědrost spojujete s tím hrůzným večerem, kdy... ale pochopte, štědrovečerní hostina je vaše účast na slavení Kristova narození a..." Začaly připlouvat i kachny a kapříci mezi nimi čeřili hladinu. Bylo mi jasné, že zvířena baží především po pokrmu tělesném. Ne proto, ale spíš z rozumových důvodů (Terko, už zase děláš kraviny.) jsem opustila jejich společnost. 

Po obědě složeném především z domácích jablek se mi už moc nechtělo ven. Za hodinu měl přijet bratr Ján a odvézt nás do bohoslužebného prostoru. 

Pustila jsem Ain't No Mountain High Enough a začala trsat. Asi o dvě minuty poté jsem zjistila, že mě se smíchem sledují dělníci zvenku. Neumím tančit, proto mne polil ještě větší stud než při zjištění, že si skrytě myslím, že mi mohou rozumět ryby a kachny z Budoucnosti. 

Pomněte, zdi sborů a far ze skla jsou a osoba duchovní veřejnou jest. Asi už vím, co tím vychovatelé mysleli. Teda… nedovzdělaným bohoslovcům (mně) pro ztrapnění stačí okno, fara ani nemusí být ze skla. 

Crrrr. Jankojetu, přichází část dne, kdy mne Hospodin obdařuje zřetelnější lidskou důstojností...  

Po bohošce, rozhovorech, hojně navštívených úředních hodinách, návštěvě a organizační schůzce padlo mé znavené tělo do prvního vlaku směr pryč. Hlava mi třeštila, plátno v mozku již promítalo šalbu o tom, jak si budu s potěchou připravovat svatováclavskou liturgii slova za přispění složky Bohoslužebné zpěvy církve československé. Vydalo a vytisklo za patriarchátu Dra Františka Kováře roku 1952 nakladatelské družstvo Blahoslav, Praha. A tu se mí spolucestující vzrušili symbolem kalicha na starobylé knize a započali dvě hodiny trvající konverzaci o víře. 

Pane Ježíši, miluju tě. Když si myslím, že nemám sílu, zažehneš plamen a jedeme dál...  za Vysočinu, za fakultu, za vědění, za všechno lidské a ještě dál. V noci s batohem z nádraží do kopce. Jaká asi byla tvoje Golgota ? S celým světem na ramenou... 

Ain't no mountain high enough
Ain't no valley low enough
Ain't no river wide enough
To keep me from getting to you babe