Jak chceš vést náboženskou obec, když nedokážeš vést sama sebe, ani se nechat vést Kristem ? 
Jsi příliš křehká. Jsi omyl. Slyš, co praví tvůj Bůh:
Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, skrze kohož přicházejí.
Lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře... 


Stála jsem na střeše školy... byl tam čerstvý vzduch, kolem spousta světel z výškových budov, dole tma a v ní šum města. Říkala jsem si, neskáču z baráku, ale skáču do Otcovy náruče, kde nebude hřích, debilní hejty, žádné vysvětlování, žádná zranění, nešťastná láska a já nevím co... ale pak... Jako knoty svící ve tmě zazářila slova: Nežijeme pro sebe, náš život je Kristus.

Vždyť se mám docela ráda a jsou lidé, kteří mě mají hodně rádi... a co teprve Ten, který mě stvořil ? Jak Ten mě musí milovat ! Nejsem to já, v kom je problém. Pokušitel jen zase zneužil mou slabost a na tu "horu u Nazareta" mě, snad nechtíc, dohnali ostatní. Zejména nejbližší, jimž jsem důvěřovala a od nichž nepřijetí vždycky nejvíc bolí. Vždyť i já bývám často nevědomky součástí toho davu, který uráží, vyčítá, hejtuje a nevěří, aniž bych si uvědomovala podíl na vyhnání Ježíše na horu za "rodné město".

Bůh nás stvořil podle svého obrazu. Je nám dovoleno Boží obraz ničit, urážet a překreslovat, podle toho, jak se nám zrovna dějinně či kulturně zlíbí ? Podle toho, jak si to interpretujeme, byť třeba z Písma, často instance nejvyšší ? 

...Otočila jsem se, prošla jejich středem a brala se dál... 
Ráno jsem nevstala na přednášku a v poledne mě čekal pracovní rozhovor v církvi, ze kterého jsem byla trochu nervózní... ale nakonec vše dopadlo vysoko nad očekávání. Je vždycky úžasné, když vám Pán pošle do cesty někoho, kdo není duchovní substantivem, ale adjektivem. 

Výsledek obrázku pro christian priest night

Pane, děkuji Ti úplně za všechno !
František Saleský prohlásil, že jedna duše je dost velká diecéze pro biskupa...
Já říkám, že jedna duše je dost velká zodpovědnost pro bohoslovkyni... zvlášť když je to její vlastní duše. 

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!