Nedávno jsem na tomto total trash blogu psala o vydání nové liturgické příručky švédské luterské církve. 
Severský thriller všech tradicionalistů pokračuje. 

Středem pozornosti se tentokráte stal plakát zvoucí na vánoční bohoslužbu ve Västeråsu. V textu bylo totiž použito ono proslulé rodově neutrální zájmeno hen a to v souvislosti s osobou Ježíše. Hen oficiálně do liturgie švédské církve nepatří, přesto mnozí kněží pochopili reformu liturgických textů jako impulz k používání inkluzivního jazyka při obřadech a pastoraci. 

Västeråská děkanka Susann Senterová vydala prohlášení ve kterém obhajuje text letáku. Pro TheLocal.se napsala: "Slovo hen nám dává novou perspektivu". Dále se snažila objasnit, že Švédská církev nezpochybňuje Ježíšovo mužství, jen poukazuje na to že "Ježíšův rod nebyl definujícím aspektem jeho identity... Kristus je větší (než historická postava) a je třeba jej popisovat a hovořit o něm v každé oblasti, novými slovy a novými písněmi... Důvodem použití nových slov je hledání jazyka této doby a snaha otevírat ji posvátnu." Přesto si podle ankety na svt.se 80% Švédů myslí, že by měl být Ježíš vždy zřetelně uváděn v mužském rodě (han). 


Švédská církev od loňského roku radí členům kléru nepoužívat pouze mužské přívlastky Boha (Otec, Pán, On...). Namísto nich doporučuje při bohoslužbě říkat "Ve jménu Božím a Nejsvětější Trojice".  To proto, aby bylo jasné, že v Bohu je obsaženo vše, mužství i ženství stejnou měrou. Pochopitelně, pokud kněz řekne "Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého / svaté" tak mu exkomunikace ani upálení nehrozí. 

Arcibiskupka Jackelénová se k tématu vyjádřila následovně: "Bůh převyšuje genderové kategorie. Jak je psáno v 11. kapitole proroka Ozeáše: Já jsem Bůh, ne člověk. On nás převyšuje, potřebujeme si to připomínat protože náš mozek je omezen a vnímáme Boha ve velmi lidských kategoriích... Neoslavujeme politickou korektnost, oslavujeme Boha Stvořitele vesmíru. Nevzdáváme se vlastní tradice protože v tradici jsou všechny tyto prvky dávno přítomny. Např. Juliana z Norwiche ve 14. století prohlásila, že tak jako je Bůh otcem, je i matkou. Takže si myslím, že se nejedná o nic nového, je to již součástí naší tradice."  

Reakce dalších duchovních si můžete anglicky poslechnout v reportáži v posledním odkazu.  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/svenska-kyrkan-i-vasteras-konsneutraliserade-jesus

https://www.thelocal.se/20171229/swedish-church-labels-jesus-with-gender-neutral-pronoun
 
https://www.pbs.org/newshour/show/is-god-is-beyond-gender-swedish-church-challenges-traditional-perception