Všechny uvedené situace pochází z praxe. Také ocením, když akceptujete mnou používaný jazyk, byť se vůči němu můžete vymezit. Nejde mi o nic míň než prostě napsat následující:

1. Existují bývalí ateisté, kteří většinu života strávili v roli pohlaví, které nepovažovali za své. Teprve v procesu tranzice začali být schopni rozvíjet svou osobnost (poznat sebe) i spiritualitu (poznat Boha). Duchovní prožitky je přivedly do katolické církve a přejí si přijmout iniciační svátosti. 

2. Katolík v dětství zakusil rodovou dysforii, v pubertě opustil víru a snažil se nadále žít jako muž. Postupně se dysforie stala natolik nesnesitelnou až se ocitl na hranici života a smrti. Po neúspěšném pokusu o sebevraždu se rozhodl podstoupit tranzici. Podpora ze strany katolicých přátel mu pomohla navrátit se k víře svého dětství. Stala se zbožnou katoličkou.

3. Někdo jiný se během dospívání stal obětí pohlavního zneužití katolickým knězem, trpěl rodovou dysforií, depresemi a suicidiálními tendencemi. I po procesu tranzice stále čelí depresím a posttraumatické stresové poruše. I přes negativní zkušenosti s katolickou církví občas cítí nutkání zajít na mši a touží nalézt farní společenství, kde bude vnímána a podporována jako trans žena.

4. Intersexuál je po narození prohlášen za chlapce. V pubertě nabývá přesvědčení, že lékaři při výběru jeho pohlaví pochybili. Ona však věří, že byla stvořena jako žena a cítí povolání k zasvěcenému životu v klášteře.

Nalezený obrázek pro some people are trans

Pojmy 


tranzice - přechod k životu v souladu s pociťovaným rodem ( podle slovníčku Tras*parentu může, ale nemusí, zahrnovat změnu jména, osobních zájmen, vzhledu atd.)

rodová (genderová) dysforie - dyskomfortnost či stres, způsobovaný rozporem mezi pohlavní identitou a pohlavím.

Odkazy

článek Postoj církve k transsexualismu: http://www.translide.cz/postoj-cirkve

životopis sv. Mariny, která strávila život v přestrojení za muže: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Marina