Dnes 23. tišri, slaví židé v diaspoře den Simchat Tóra ( česky Radost ze Zákona - Symbolizuje ukončení ročního cyklu čtení z Tóry).
Židé vynášejí svitky Písma ze synagog, tancují s nimi v ulicích a radují se. Je to něco, co můžou křesťané dělat každý den.

Modleme se za sebe navzájem, abychom denně slavili Radost z Písma, brali jej radostně v náručí do ulic.